PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung. Vấn đề phát triển cây CN
  • Khai thác và chế biến lâm sản. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 28: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 699

- Hệ thống hóa kiến thức vấn đề khai thác thế mạnh vùng Tây Nguyên

- Khái quát chung những thế mạnh và hạn chế của vùng.
- Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm, khai thác và chế biến lâm sản, khai thác thủy năng kết hợp thủy lợi
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào