PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung. Vấn đề phát triển cây CN
  • Khai thác và chế biến lâm sản. Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi.
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 28: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 549

- Hệ thống hóa kiến thức vấn đề khai thác thế mạnh vùng Tây Nguyên

- Khái quát chung những thế mạnh và hạn chế của vùng.
- Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm, khai thác và chế biến lâm sản, khai thác thủy năng kết hợp thủy lợi
- Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học

Chưa có thông báo nào