PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp
  • Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong dịch vụ,nông-lâm nghiệp
  • Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong phát triển tổng hợp kinh tế biển - Củng cố đánh giá
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 29: Vấn đề khai thác theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 454

- Hệ thống lại những kiến thức về vấn đề khai thác theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

- Khái quát chung những đặc điểm của vùng, các thế mạnh và hạn chế trong tự nhiên và phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.
- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu : trong công nghiệp, dịch vụ, nông, lâm nghiệp và phát triển tổng hợp kinh tế biển.

Chưa có thông báo nào