PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp
  • Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong dịch vụ,nông-lâm nghiệp
  • Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong phát triển tổng hợp kinh tế biển - Củng cố đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 29: Vấn đề khai thác theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 579

- Hệ thống lại những kiến thức về vấn đề khai thác theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

- Khái quát chung những đặc điểm của vùng, các thế mạnh và hạn chế trong tự nhiên và phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.
- Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu : trong công nghiệp, dịch vụ, nông, lâm nghiệp và phát triển tổng hợp kinh tế biển.

Chưa có thông báo nào