PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • I. Hệ thống kiến thức đã học
  • II. Hướng dẫn cách học và ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Bài 36: Hướng dẫn ôn tập tổng hợp (phần lớp 12)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 260

- Bài giảng hệ thống lại những kiến thức đã học trong chương trình Địa lí 12 với các chuyên đề : Địa lí tự nhiên, địa lí dân cư, địa lí các ngành kinh tế, địa lí các vùng kinh tế.

- Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn cách ôn tập hiệu quả.
- Hướng dẫn học sinh cách làm bài thi.

Chưa có thông báo nào