PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới
  • Sự tương phản trình độ PT KT-XH
  • Xu hướng toàn cầu hóa; một số vấn đề mang tính toàn cầu hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI (THAM KHẢO)

Bài 1: Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 351

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nét khái quát về tình hình kinh tế xã hội thế giới:

- Sự tương phản trình độ phát triển kinh tế xã hội
- Xu hướng toàn cầu hóa
- Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Clip 3 : Câu hỏi 5 đính chính đáp án là A.

Chưa có thông báo nào