PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Một số đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và Trung Á
  • Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á và Trung Á
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI (THAM KHẢO)

Bài 4: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 286

- Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn luyện hiệu quả nội dung về khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào