PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 4: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn luyện hiệu quả nội dung về khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Một số đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và Trung Á
  • Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á và Trung Á
  • Bài tập
X