PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Một số đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và Trung Á
  • Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á và Trung Á
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI (THAM KHẢO)

Bài 4: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 219

- Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn luyện hiệu quả nội dung về khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào