PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • I. Vị trí địa lí và lãnh thổ
  • II. Điều kiện tự nhiên
  • III. Dân cư - xã hội
  • IV. Kinh tế
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (THAM KHẢO)

Bài 9: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 232

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa : Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lí, dân cư - xã hội, kinh tế.

- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập liên quan đến nội dung bài giảng

Chưa có thông báo nào