PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Pháp luật và đời sống.
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 1: Pháp luật và đời sống

Bài 1. Pháp luật và đời sống

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 2.022

- Bài giảng giới thiệu khái quát về chương trình giáo dục công dân lớp 12.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm pháp luật, pháp luật ra đời từ khi nào, bản chất của pháp luật.
- Hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào