PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 22: Quyền học tập và quyền sáng tạo của công dân

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hệ thống cho học sinh những kiến thức về quyền học tập, quyền sáng tạo của công dân: khái niệm, nội dung các quyền.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quyền học tập, quyền sáng tạo của công dân
  • Câu hỏi trắc nghiệm
X