PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền học tập, quyền sáng tạo của công dân
  • Câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 22: Quyền học tập và quyền sáng tạo của công dân

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 403

- Bài giảng hệ thống cho học sinh những kiến thức về quyền học tập, quyền sáng tạo của công dân: khái niệm, nội dung các quyền.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào