PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền học tập, quyền sáng tạo của công dân
  • Câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 22: Quyền học tập và quyền sáng tạo của công dân

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 327

- Bài giảng hệ thống cho học sinh những kiến thức về quyền học tập, quyền sáng tạo của công dân: khái niệm, nội dung các quyền.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào