PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 23: Quyền phát triển của công dân

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh hệ thống những kiến thức về quyền được phát triển của công dân : thế nào là quyền được phát triển, chủ thể của quyền được phát triển, nội dung của quyền được phát triển.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quyền được phát triển của công dân
  • Câu hỏi ôn tập
X