PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền được phát triển của công dân
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 23: Quyền phát triển của công dân

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 267

- Bài giảng hướng dẫn học sinh hệ thống những kiến thức về quyền được phát triển của công dân : thế nào là quyền được phát triển, chủ thể của quyền được phát triển, nội dung của quyền được phát triển.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
Phần Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân ; Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân là nội dung tinh giản, HS xem để tham khảo

Chưa có thông báo nào