PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền được phát triển của công dân
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 23: Quyền phát triển của công dân

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 50

- Bài giảng hướng dẫn học sinh hệ thống những kiến thức về quyền được phát triển của công dân : thế nào là quyền được phát triển, chủ thể của quyền được phát triển, nội dung của quyền được phát triển.

- Hướng dẫn học sinh trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào