PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nội dung của quy luật giá trị
  • Vai trò và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  • Vận dụng quy luật giá trị
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 3:Quy luật giá trị: bàn tay vô hình của nền kinh tế.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 298

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào