PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nội dung của quy luật giá trị
  • Vai trò và tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  • Vận dụng quy luật giá trị
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 3:Quy luật giá trị: bàn tay vô hình của nền kinh tế.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 342

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào