PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm cung - cầu
  • 2. Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  • 3. Vận dụng quan hệ cung - cầu
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 5: Có cầu ắt có cung.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.397

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm cung - cầu, mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, vận dụng quan hệ cung - cầu vào sản xuất.

- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào