PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 5: Có cầu ắt có cung.

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm cung - cầu, mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, vận dụng quan hệ cung - cầu vào sản xuất.

- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm cung - cầu
  • 2. Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  • 3. Vận dụng quan hệ cung - cầu
  • Câu hỏi ôn tập
X