PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm cung - cầu
  • 2. Mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
  • 3. Vận dụng quan hệ cung - cầu
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế

Bài 5: Có cầu ắt có cung.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 349

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm cung - cầu, mối quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, vận dụng quan hệ cung - cầu vào sản xuất.

- Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào