PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
  • Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xh tại Việt Nam
  • Trách nhiêm của công dân trong việc tham xây dựng chủ nghĩa pháp quyền tại Việt Nam
  • Câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 179

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nguồn gốc và bản chất của nhà nước; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Hướng dẫn học sinh chữa một số câu hỏi liên quan đến noọi dung bài học.

Chưa có thông báo nào