PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 12: Vì sao có rừng vàng, biển bạc mà Việt Nam vẫn nghèo?

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 79

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của nhà nước.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những bài tập liên quan đến nội dung bài giảng

Chưa có thông báo nào