PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội (tham khảo)

Bài 12: Vì sao có rừng vàng, biển bạc mà Việt Nam vẫn nghèo?

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 66

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của nhà nước.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu những bài tập liên quan đến nội dung bài giảng

Chưa có thông báo nào