PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3. Bài tập về hiệu suất của phản ứng este hoá
    • Lý thuyết + Ví dụ 1
    • Ví dụ 2 , 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 8.3.Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về este – lipit (Phần 3)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 35.525

Tóm tắt bài giảng:

- Ôn tập este - lipit.
- Hướng dẫn học các dạng bài tập liên quan đến este - lipit như dạng bài hiệu suất và phản ứng este hóa.

Chưa có thông báo nào