PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Tính chất hóa học (tiếp)
  • Phản ứng ở gốc hidrocacbon
 • Các ví dụ
 • Điều chế
 • Ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 7.4. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 4)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 42.176


Tóm tắt bài giảng:

 • Hướng dẫn học lý thuyết về este - lipit: đồng đẳng, đồng phân.
 • Lưu ý 1: Bài tập tự luyện của bài giảng này dùng chung với bài tập tự luyện của bài giảng "Bài 7.1. Lý thuyết trọng tâm về este và chất béo (Phần 1)"
 • Lưu ý 2: Trong clip đầu tiên, ở khoảng thời điểm 4ph, công thức đúng của triolein là (C17H33)3C3H5

  Chưa có thông báo nào