Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 20 : Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế các thế kỉ X - XV

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mở rộng và phát triển nông nghiệp
  • Thủ công nghiệp
X