Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 23 : Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII

Độ dài: 16 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về tình hình biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sự sụp đổ của triều đại phong kiến
  • Đất nước bị chia cắt
X