Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 28: Tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân.

Độ dài: 16 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân đặc biệt là nông dân.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Xã hội và đời sống nhân dân
  • Phong trào đấu tranh của nhân dân
  • Phong trào đấu tranh của các dân tộc
X