Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 25 : Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - phần 1

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức cơ bản về công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc :

- Lòng yêu nước
- Truyền thống yêu nước

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lòng yêu nước
  • Truyền thống yêu nước
X