PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ ÂM VÀ TỪ VỰNG

Bài 9: Trọng âm (Tiết 3) + Từ vựng + Từ vựng The story of my village (P.1)

Độ dài: 62 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Tập phát âm các từ thuộc chủ đề The story of my village
  • Mở rộng và luyện kỹ năng một số từ quan trọng
  • Luyện tập 1
  • Luyện tập 2
  • Luyện tập 3
X