PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu bài học
  • Cùng học từ vựng về chủ đề Sports
  • Cùng học kiến thức về ngữ pháp Mệnh đề tính từ hay Mệnh đề quan hệ: Khái niệm và chức năng
  • Vị trí
  • Cấu tạo của mệnh đề tính từ đầy đủ
  • Tập phân tích và dịch bối cảnh của câu có chứa mệnh đề tính từ đầy đủ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 16: Câu phức chứa Mệnh đề Tính từ đầy đủ + Từ vựng The world cup

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.072

Chưa có thông báo nào