PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Các thành tựu của công nghệ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 43: Chuyển gen, sự sáng tạo và thuyết âm mưu (Tiếp)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 3.259

Nội dung bài giảng:

+ Các thành tựu của công nghệ

Chưa có thông báo nào