PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
  • Học thuyết tiến hoá của Kimura (THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 47: Khi học thuyết Darwin có thêm đôi cánh

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 4.184

Nội dung bài giảng:

+ Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
+ Học thuyết tiến hoá của Kimura

Chưa có thông báo nào