PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Phân li tính trạng và cây phát sinh chủng loại
  • Chiều hướng tiến hóa của sinh giới
  • Chiều hướng của từng nhóm loài
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 54: Tiến hóa, cái nhìn tổng thể!

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.653

Nội dung bài giảng:

+ Sự phân li tính trạng và cây phát sinh chủng loại
+ Chiều hướng tiến hóa của sinh giới
+ Chiều hướng tiến hóa của từng nhóm loài

Chưa có thông báo nào