PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về môi trường và các NTST (THAM KHẢO)
  • Sự tác động qua lại giữa NTST_SV
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 59: Môi trường sống quanh ta

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 4.034

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Sự tác động qua lại giữa các nhân tố sinh thái và sinh vật

Chưa có thông báo nào