PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Sự tác động của của Nước và độ ẩm
    • Vai trò và đặc điểm của nước
    • Ảnh hưởng của nước với động vật
    • Ảnh hưởng của nước với thực vật
  • Sự tác động của các nhân tố khác
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 61: Sinh vật phải thích nghi với môi trường như thế nào? (phần 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.522

Nội dung bài giảng:

+ Ảnh hưởng của nước tới đời sống sinh vật
+ Ảnh hưởng của các nhân tố khác

Chưa có thông báo nào