PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
 • Khái quát kiến thức
  • Môi trường và các nhân tố sinh thái
  • Sinh thái học quần thể
  • Hệ sinh thái, sinh quyển và STH ứng dụng
 • Một số câu hỏi trắc nghiệm
  • Câu 1
  • Câu 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 75: Tất tần tật về sinh thái

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.831

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về môi trường, các nhân tố sinh thái, quần thể, cá thể, hệ sinh thái, sinh quyển và ứng dụng sinh thái học
+ Một số câu hỏi bẫy

Chưa có thông báo nào