PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập thực hành phát âm
  • Mở rộng và luyện kỹ năng Reading một số từ quan trọng
  • Bài tập từ vựng
  • Tổng hợp các loại câu trong Tiếng anh
  • Bài tập ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN VÀ TỪ VỰNG

Bài 19: Tổng hợp các Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh + Từ vựng Friendship

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 1.616

Chưa có thông báo nào