PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • 1.1. Tập phát âm
  • 1.2. Mở rộng và luyện kỹ năng reading với một số từ quan trọng
  • 1.3 Bài tập từ vựng
  • Câu phức chứa cụm danh từ : Lý thuyết
  • Câu phức chứa cụm danh từ : Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 26: Cấu trúc Chủ ngữ (Tiết 4): Chủ ngữ là Cụm Danh từ + Từ vựng World Population

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 1.173

Chưa có thông báo nào