PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, nguyên nhân, cơ chế, đột biến mất, đảo, lặp đoạn
  • Đột biến chuyển đoạn
  • Các dạng bài toán
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 14. (BT) Đột biến cấu trúc NST - Tình sứt mẻ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 3.396

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, nguyên nhân, cơ chế đột biến cấu trúc NST
+ Các dạng bài toán

Chưa có thông báo nào