PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, nguyên nhân, cơ chế, đột biến mất, đảo, lặp đoạn
  • Đột biến chuyển đoạn
  • Các dạng bài toán
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 14. (BT) Đột biến cấu trúc NST - Tình sứt mẻ

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 3.697

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, nguyên nhân, cơ chế đột biến cấu trúc NST
+ Các dạng bài toán

Chưa có thông báo nào