PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tìm xác suất xuất hiện 1 loại KG, KH nào đó
    • VD 3.1
    • VD 3.2
  • Một số dạng mở rộng
    • 4.1 và 4.2
    • 4.3 và 4.4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 2. (BT) Quy luật phân li (Tiếp)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.600

Nội dung bài giảng:

Ôn tập các dạng bài tập về quy luật phân li


Chưa có thông báo nào