PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tìm xác suất xuất hiện 1 loại KG, KH nào đó
    • VD 3.1
    • VD 3.2
  • Một số dạng mở rộng
    • 4.1 và 4.2
    • 4.3 và 4.4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 2. (BT) Quy luật phân li (Tiếp)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 7.142

Nội dung bài giảng:

Ôn tập các dạng bài tập về quy luật phân li


Chưa có thông báo nào