PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết, VD 1 (clip 1)
  • VD 2, VD 3 (clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 19. Các bài toán Xác suất trong quy luật di truyền (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.783

Nội dung bài giảng:

+ Cách tính xác suất (tính trực tiếp, tính gián tiếp, xác suất trong QLDT, ...)
+ Các ví dụ có liên quan

Chưa có thông báo nào