PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nghiên cứu trẻ đồng sinh
  • Phương pháp tb học
  • Phương pháp di truyền quần thể
  • Phương pháp di truyền phân tử
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 1. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người - Liệu có lai để phân tích? (Tiếp)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.282

Nội dung bài giảng:

+ Nghiên cứu trẻ đồng sinh
+ Phương pháp tb học
+ Phương pháp di truyền quần thể
+ Phương pháp di truyền phân tử

Chưa có thông báo nào