PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nghiên cứu trẻ đồng sinh
  • Phương pháp tb học
  • Phương pháp di truyền quần thể
  • Phương pháp di truyền phân tử
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 1. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người - Liệu có lai để phân tích? (Tiếp)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.153

Nội dung bài giảng:

+ Nghiên cứu trẻ đồng sinh
+ Phương pháp tb học
+ Phương pháp di truyền quần thể
+ Phương pháp di truyền phân tử

Chưa có thông báo nào