PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các nguyên tố khoáng thiết yếu
  • Vai trò của các nguyên tố khoáng
  • Trao đổi nguyên tố khoáng ở TV
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 4: Cây có cần uống nước khoáng? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 918

Nội dung bài giảng:

+ Các nguyên tố khoáng thiết yếu
+ Vai trò của các nguyên tố khoáng
+ Trao đổi nguyên tố khoáng ở TV

Chưa có thông báo nào