PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các nguyên tố khoáng thiết yếu
  • Vai trò của các nguyên tố khoáng
  • Trao đổi nguyên tố khoáng ở TV
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 4: Cây có cần uống nước khoáng? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.020

Nội dung bài giảng:

+ Các nguyên tố khoáng thiết yếu
+ Vai trò của các nguyên tố khoáng
+ Trao đổi nguyên tố khoáng ở TV

Chưa có thông báo nào