PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cơ chế quang hợp
    • Pha sáng
    • Pha tối
  • Quang hợp ở các nhóm thực vật
    • C3, C4
    • CAM
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 7: Có chung 1 dây chuyền sản xuất “thức ăn” cho mọi loài thực vật? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.115

Nội dung bài giảng:

+ Cơ chế quang hợp
+ Quang hợp ở các nhóm thực vật

Chưa có thông báo nào