PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Cơ chế quang hợp
    • Pha sáng
    • Pha tối
  • Quang hợp ở các nhóm thực vật
    • C3, C4
    • CAM
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 7: Có chung 1 dây chuyền sản xuất “thức ăn” cho mọi loài thực vật? (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.055

Nội dung bài giảng:

+ Cơ chế quang hợp
+ Quang hợp ở các nhóm thực vật

Chưa có thông báo nào