PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hô hấp và bề mặt trao đổi khí
  • Hình thức hô hấp
  • Trao đổi khí bằng phổi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 2: Lấy O2 và thải CO2 như thế nào ở các loài động vật (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 887

Nội dung bài giảng:

+ Hô hấp và bề mặt trao đổi khí
+ Các hình thức hô hấp

Chưa có thông báo nào