PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hô hấp và bề mặt trao đổi khí
  • Hình thức hô hấp
  • Trao đổi khí bằng phổi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 2: Lấy O2 và thải CO2 như thế nào ở các loài động vật (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 770

Nội dung bài giảng:

+ Hô hấp và bề mặt trao đổi khí
+ Các hình thức hô hấp

Chưa có thông báo nào