PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vô tính ở thực vật
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 11: Duy trì nòi giống ở động vật

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 464

Nội dung bài giảng:

+ Sinh sản vô tính ở thực vật
+ Sinh sản hữu tính ở thực vật

Chưa có thông báo nào