PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng Hobbies
  • Bài tập từ vựng
  • Động từ khuyết thiếu
  • Bài tập động từ khuyết thiếu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 32: Cấu trúc Động từ (Tiết 5): Động từ khuyết thiếu + Từ vựng Hobbies

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 844

Chưa có thông báo nào