PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Từ vựng Hobbies
  • Bài tập từ vựng
  • Động từ khuyết thiếu
  • Bài tập động từ khuyết thiếu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. NGỮ PHÁP THÀNH PHẦN CÂU VÀ TỪ VỰNG

Bài 32: Cấu trúc Động từ (Tiết 5): Động từ khuyết thiếu + Từ vựng Hobbies

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 911

Chưa có thông báo nào