PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Tập phát âm
  • Bài tập ngữ âm
  • Luyện tập và mở rộng kĩ năng reading
  • Bài tập từ vựng
  • Câu cảm thán và mệnh lệnh
  • Luyện tập

CHUYÊN ĐỀ 4: NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU ĐẶC BIỆT VÀ TỪ VỰNG

Bài 47: Câu Cảm thán và Mệnh lệnh + Từ vựng Books

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 76

Chưa có thông báo nào