PEN-C Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp làm dạng bài hoàn thành đoạn văn
  • Luyện tập

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG ĐỂ TỰ ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI TẬP THI THPT QUỐC GIA

Bài 57: Phương pháp tự ôn tập và làm bài dạng Hoàn thành đoạn văn

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 74

Chưa có thông báo nào