PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
  • Ví dụ 8, 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 10: Các Đại Lượng Dao Động x, v, p, a, F và Mối Quan Hệ - P3.

Độ dài: 76 phút - Số lượt học 63.646


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng
- Vận dụng để giải các bài tập liên quan
- Một số mẹo nhớ hiệu quả
Chú ý:
Trong video lí thuyết, phút 16:30 các em sửa lại như sau: \[\left| x \right| = \frac{{A\sqrt 3 }}{2} \Leftrightarrow \left| \begin{array}{l} \left| v \right| = \frac{{{v_{{\rm{max}}}}}}{2}\\ \left| a \right| = \frac{{{a_{{\rm{max}}}}\sqrt 3 }}{2} \end{array} \right.\]
Ví dụ 9, bài chỉ yêu cầu tính tốc độ. Phút thứ 8:27 nếu lấy giá trị vận tốc phải xét hai trường hợp x2 > 0 và x2 < 0

Chưa có thông báo nào