PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • I. Lý thuyết
  • VD 1 - 4
  • VD 5, 6
  • VD 7 - 9
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SÓNG CƠ

Bài 3. Sóng Dừng - P1

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 67.302


Nội dung bài giảng:
- Tìm hiểu hiện tượng sóng dừng
- Viết phương trình sóng dừng
- Khảo sát tính chất các điểm dao động trong sóng dừng
Lưu ý: Học liệu đã được update, lời giải 100% của thầy Đỗ Ngọc Hà.
Phút thứ 1:49: ở ví dụ 7, các e sửa lại như sau: 6,5 ≤ n ≤ 9,5 → n ={7, 8, 9}

Chưa có thông báo nào