PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 4. Các đặc trưng mạch RLC, L không thuần cảm.

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 71.372


Nội dung bài giảng:
- Lí thuyết trọng tâm về mạch RLC có cuộn dây không thuần cảm
- Phương pháp giải các bài tập liên quan đến mạch RLC có cuộn dây không thuần cảm
Chú ý: Trong ví dụ 1, phút thứ 6:55 các em sửa lại như sau:

\[{{\varphi }_{u}}-{{\varphi }_{i}}=-22,5{}^\circ =\frac{-\pi }{8}\]

Chưa có thông báo nào