PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P2

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 37.319

Nội dung bài học: Sự chuyển mức năng lượng trong mẫu nguyên tử Borh

Lưu ý:
Ở Ví dụ 5, các em bổ sung đề bài như sau: "Theo Bo, đám nguyên tử Hidro..."

Chưa có thông báo nào