PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
  • Ví dụ 7, 8
Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P2 sẽ được mở vào ngày 02/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bohr P2

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 37.162

Nội dung bài học: Sự chuyển mức năng lượng trong mẫu nguyên tử Borh

Lưu ý:
Ở Ví dụ 5, các em bổ sung đề bài như sau: "Theo Bo, đám nguyên tử Hidro..."

Chưa có thông báo nào