PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần (P1)

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 21.762

Chưa có thông báo nào