PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 5. Mắt - Các tật và cách khắc phục (P1)

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Mắt
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
X