PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Mắt
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Bài 5. Mắt - Các tật và cách khắc phục (P1) sẽ được mở vào ngày 24/10/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. QUANG HỌC

Bài 5. Mắt - Các tật và cách khắc phục (P1)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 10.861

Chưa có thông báo nào