PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11. THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH

Bài 1: Thí nghiệm thực hành.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 9.462

Lưu ý:

- Ví dụ 2, các em sửa lại như sau $$\overline g = \frac{{4{\pi ^2}\overline \ell }}{{\overline {{T^2}} }}$$

Chưa có thông báo nào