PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Dạng 1: Xác định các đại lượng cơ bản
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Dạng 2: Sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 5. Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế và mối liên hệ

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 9.186

Chưa có thông báo nào