PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Dạng 1: Xác định các đại lượng cơ bản
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Dạng 2: Sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
Bài 5. Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế và mối liên hệ sẽ được mở vào ngày 19/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐIỆN HỌC

Bài 5. Công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế và mối liên hệ

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 6.094

Chưa có thông báo nào