PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo của danh từ
  • Cấu tạo của tính từ
  • Cấu tạo của động từ
  • Các tiền tố trong Tiếng anh
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 19: Sự cấu tạo từ

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 27.175

Chưa có thông báo nào