PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, chức năng của tính từ
  • Trật tự của tính từ và Tính từ hai mặt
  • Trạng từ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 21: Tính từ - trạng từ

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 22.411

Chưa có thông báo nào