PEN-C Tiếng Anh - Cô Hương Fiona

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, chức năng của tính từ
  • Trật tự của tính từ và Tính từ hai mặt
  • Trạng từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ: NGỮ PHÁP

Bài 21: Tính từ - trạng từ

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 20.735

Chưa có thông báo nào